Vyhledávání v obchodě

Vyhledávání podle motorky

Sociální sítě

Kanál Facebook Kanál YouTube Kanál Instagram

Doprava

Pří nákupu nad 5 000 Kč není účtovaná cena dopravného. Využite také možnosti vyzvední zboží ZDARMA v naší kamenné prodejně.

Doprava a platba

 

 

Doprava zboží:

 

 

 

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 

 

Je- li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující poruší ustanovení předchozí věty a zboží nepřevezme ani po výzvě odeslané prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, vzniká prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 500, - Kč (slovy: pět set korun českých). Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

 

 

 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení. K reklamaci kupující dokládá veškeré vnitřní a celkové obalové ( vycpávkové ) materiály.

 

 

 

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

Zboží je zasíláno po České a Slovenské republice. 

 

PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST PPL pouze po České republice

Než k vám přijede přepravce PPL, bude Vás řidič sám kontaktovat na uvedeném telefonním čísle, aby Vám oznámil, že Vám veze zásilku. Standardní čas doručení je 8-18 hodin. 
Přesný čas doručení nelze upřesnit. Přibližný harmonogram doručení na Vaše PSČ můžete zjistit ve sledování zásilky po zadání čísla zásilky na www.ppl.cz 
Cestu zásilky je možné sledovat na internetu na webové stránce www.ppl.cz. Zásilka bude doručena následující pracovní den po převzetí zásilky.

 

PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST PPL po Slovenské republice zajišťuje přepravní společnost DHL. Tel.č. DEPO DHL Slovensko +421 232 774 2014

 

 

PŘEVZETÍ BALÍKU A PŘÍPADNÁ REKLAMACE POŠKOZENÍ

 

Při převzetí zásilky je povinností kupujícího zkontrolovat obal a obsah zásilky. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad.

V případě doručování Českou poštou zkontrolujte poškození obalu nebo zboží a je nutné, aby kupující sepsal s doručovatelem nebo na poště škodní protokol . Reklamaci uplatní kupující nejpozději do 24 hodin od převzetí od doručovatele.

V případě doručování přepravní společností PPL,  pokud je obal nebo zboží poškozené, sdělte to přímo na místě řidiči. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte přepravce do 3 pracovních dnů.

Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení. K reklamaci kupující dokládá veškeré vnitřní a celkové obalové ( vycpávkové ) materiály.  Neprodleně po převzetí zboží je nutné provést prohlídku zboží a bez zbytečného odkladu oznámit zjevné vady výrobku. 

 

DOPRAVA ZDARMA U JEDNOTLIVÝCH PRODUKTŮ

 

Doprava zdarma se týká označených konkrétních produktů na eshopu. Tento způsob je vždy označen symbolem - doprava zdarma - přímo u konkrétního produktu. V případě, že Váš nákupní košík - objednávka bude obsahovat i jiné zboží / bez uvedeného symbolu - doprava zdarma - / vztahuje se i na toto zboží doprava zdarma. Doprava zdarma je platná pro zaslání po České i Slovenské republice. U přepravy na Slovensko je účtováno doběrečné.

 

Pneu

Náklady dle zákona č.185/2001 Sb., § 38a, odst. 5 činí 1 až 3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny. Zajišťujeme zpětný odběr pneu, olejů, maziv atd.

 

NADVÁHOVÝ LIMIT BALÍKU

 

V případě hmotnosti zboží nad 25 kg pro zaslání po České republice bude účtováno nadměrné poštovné nad 25 kg + 100 ,-

V případě hmotnosti zboží nad 20 kg pro zaslání po Slovenské republice bude zásilka zaslána kupujícímu přepravní společností DHL a bude účtováno nadměrné poštovné nad 20 kg + 200,-

 

V případě špatné volby poštovného ze strany kupujícího / zboží má větší rozměry než je uvedeno u poštovného : kšiltovky, oleje , váhový limit aj. / má prodávající nárok cenu poštovného kupujícímu navýšit. Prodávající informuje o navýšení kupujícího telefonicky nebo emailem ještě před odesláním balíku.

U zboží na shopu není udávána váha. V případě, že zboží přesahuje váhový limit udávaný u možností dopravy / pro ČR maximální hmotnost zboží 25 kg, pro SR maximální hmotnost zboží 20 kg má prodávající nárok cenu poštovného kupujícímu navýšit. Prodávající informuje o navýšení kupujícího telefonicky nebo emailem ještě před odesláním balíku.